top of page

do 04 apr

|

Voorburg

Uitnodiging voor synodaal gesprek

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Uitnodiging voor synodaal gesprek
Uitnodiging voor synodaal gesprek

Tijd en locatie

04 apr 2024, 20:00 – 22:00

Voorburg, Fonteynenburghlaan 36, 2275 CZ Voorburg, Nederland

Over het evenement

Als het goed is heeft u al eerder wat over het “synodaal proces” gehoord of gelezen. In Opstand van januari stond een stukje van Claartje van der Grinten en in de Opstand van december gaven Bart Dijkstra en Paul van Velthoven al een goed overzicht van het synodaal proces.

Synode betekent letterlijk: Samen op weg. Ter voorbereiding van de tweede sessie van de Bisschoppensynode in oktober 2024 vindt er daarom een nieuwe consultatieronde plaats onder gelovigen over de vragen en voorstellen die tijdens de eerste sessie van de synode naar voren kwamen.

Het is de bedoeling dat iedereen die dat wil aan het synodaal proces deel kan nemen. Deze nieuwe consultatie is geen herhaling van de brede consultatieronde tijdens de eerste fase van het synodaal proces (najaar 2021), maar spitst zich toe op de centrale vraag: “Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn?”

Wij willen hier als Verrezen Christus parochie graag invulling aan geven en organiseren daarom twee avonden samen in gesprek te gaan. U kunt daarbij kiezen uit donderdag 4 of dinsdag 9 april om 20.00 in het parochiezaaltje. Doel is om in groepjes van 8 – 10 personen gestructureerd onder leiding van een gespreksleider met elkaar in gesprek te gaan.

Vanuit de Nederlandse bisschoppenconferentie wordt aanbevolen de volgende thema's te bespreken:

1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;

2. Vorming in een missionaire Kerk;

3. Deelname aan een verwelkomende Kerk;

4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

Maar het staat u natuurlijk vrij om tijdens "het gesprek in de Geest" (ook) in te gaan op de andere onderwerpen. Per avond zullen we 1-2 van deze onderwerpen kiezen en daarvoor is op die avond een korte “leeswijzer” beschikbaar zodat U niet de hele slottekst van 58 pagina’s hoeft te lezen.

De Nederlandse vertaling van deze slottekst en een samenvatting van 5 pagina’s is te vinden op de website van de rk-kerk: https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-synode-synodale-kerk/ .

Op de leestafel achter in de kerk vindt U ook een geprinte versie van de samenvatting.

Van onze gesprekken wordt een verslag gemaakt dat naar het bisdom wordt verstuurd. De Nederlandse Bisschoppenconferentie zal vervolgens een samenvatting van de resultaten van deze consultatieronde in de parochies naar Rome sturen.

Naast de terugkoppeling via het bisdom als input voor de bisschoppensynode zijn deze gesprekken een prima gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe wij als individu en als parochie invulling geven aan hoe wij kerk willen zijn.

We verzoeken U zich aan te melden via de lijst achter in de kerk of per mail aan wimvandam@hotmail.com.

Als u beide data beschikbaar bent wordt U verzocht op beide dagen in te tekenen zodat wij een indeling kunnen maken om tot een optimale gespreksgroep grootte te komen.

Hopelijk zien we U op 4 of 9 april, Wim van Dam

Deel dit evenement

bottom of page