top of page

IPCI

Wat stelt de Inter Parochiële Caritas Instelling (IPCI )zich ten doel?

Caritas is een oud woord, dat al ver voor onze jaartelling werd gebruikt. Het begrip staat voor liefdadigheid, voor aandacht en zorg voor de medemens in nood, voor onderlinge steun en solidariteit. De IPCI heeft ten doel, de caritas permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochiegemeenschap. De IPCI probeert mensen met (financiële) problemen op weg te helpen naar zelfredzaamheid of naar professionele hulp. De hulp van de IPCI kan nodig zijn bij geheel onverwachte uitgaven waar mensen soms voor komen te staan. B.v. bij plotseling verlies van werk, bij echtscheiding, ouderen die noodgedwongen moeten verhuizen, hoge uitgaven als gevolg van ziekte. De IPCI beheert het daarvoor opgebouwde vermogen van de caritasinstelling en zorgt voor het verwerven van middelen, alsook voor de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de caritas. In de loop der jaren is de doelstelling door allerlei ontwikkelingen in de maatschappij uitgebreid met steun aan individuen en organisaties, maar altijd met een directe koppeling aan de eigen parochiegebieden. De IPCI wil gemakkelijk te benaderen zijn voor die individuen en organisaties.

De praktijk

De IPCI wil een luisterend oor zijn voor allen die al dan niet buiten hun schuld in problemen van maatschappelijke en/of financiële aard zijn geraakt. Waar mogelijk zal worden geholpen door - indien gewenst - een persoonlijk gesprek waarin gezocht wordt naar oplossingen. Zo nodig wordt verwezen naar adressen waar adequate inlichtingen kunnen worden verkregen De IPCI pleegt overleg met bestaande diaconale werkgroepen en met sociale instellingen. Met de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt samengewerkt in het Sociaal Fonds Ook probeert de IPCI extra aandacht te geven aan zieken, eenzamen, hoogbejaarden en diegenen die een groot verdriet te dragen hebben d.m.v. een attentie met Kerstmis en Pasen. Met de Stichting Buren/ de Voedselbank wordt samengewerkt tijdens de jaarlijkse inzamelingsactie in november t.b.v. de samenstelling van kerstpakketten. Ook werkt de IPCI heel nauw samen met Schuldhulpmaatjes van de Stichting Arm in Arm. De IPCI wil haar doel bereiken door haar haar werkzaamheden uit te voeren zonder onderscheid naar ras, nationaliteit, geslacht of geaardheid, noch naar politieke, religieuze of filosofische overtuigingen. De geboden hulp is dan ook niet kerkgebonden; waar nodig is die er voor iedereen.

Schuldhulpmaatje van de Stichting Arm in Arm

Stichting Arm in Arm zet schuldhulpmaatjes in, als steuntje in de rug voor inwoners van Leidschendam-Voorburg die financiële problemen hebben. Denk aan achterstand van de huur bij de woningbouwvereniging of bij het betalen van het energiebedrijf. Wie geldzorgen heeft, kan hulp vragen bij Stichting Arm in Arm, Schuldhulpmaatje L-V. Schuldhulpmaatjes hebben ervaring en deskundigheid in de begeleiding en ondersteuning bij financiële problemen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld samen met een hulpvrager de post openen en de administratie ordenen, zodat degene de hulpvrager een overzicht krijgt van onbetaalde rekeningen en inzicht krijgt in zijn/haar financiële situatie. Zij kunnen ook helpen bij het invullen van formulieren en de belastingaangifte. Ook tijdens en na een schuldhulpverleningstraject geven Schuldhulpmaatjes ondersteuning wanneer iemand dat wenst.

bottom of page