Bestuur


De parochianen worden, zoals gezegd, actief betrokken bij het beleid van de parochie. Daarom hebben afgevaardigden van de verschillende werkvelden zitting in de parochievergadering (PV), naast een aantal “vrije” leden. Het bestuur van de PV vormt het parochiebestuur (PB), aangevuld met een of twee PV-leden.

Momenteel hebben zitting in de PV:

A. van der Helm
Parochie Administrator
Wim van Dam
vice-voorzitter PB en PV
Ellien van den Assum
secretaris PB en PV
Fer Nieuweboer
penningmeester PB en PV
Maarten Camps
lid PB en PV
Frank van Blokland
lid PB en PV (werkveld liturgie)
Jos van den Broek
lid PB en PV (werkveld diaconie)
Ria van der Geest
lid PV (namens redactie Opstand)
Claartje v.d. Grinten
lid PV (werkveld oecumene)
Marga Bertelink
lid PV (werkveld individueel pastoraat)
Rolanda Correia
(parochie coördinator)
Louise Wagenaar
werkveld Catechese