Diaconie


Zorgen voor elkaar en anderen

Naast persoonlijke aandacht en zorg is er natuurlijk ook materiële zorg nodig voor mensen in de eigen wijk Voorburg-West en ook daarbuiten. Voor de diaconie in eigen wijk werken wij al jaren samen met de andere parochiële charitasinstellingen van Leidschendam en Voorburg. Aanvragen voor materiële en/of financiële hulp dienen wij in bij de Interparochiële Charitatieve Instelling, de IPCI, die uiterst zorgvuldig en diskreet bekijkt of en hoe we kunnen helpen. De werkgroep diaconie werkt ook aan de jaarlijkse voedsel inzameling voor een kerstpakket via de voedselbank. Daarnaast regelt de werkgroep vervoer van en naar de kerk, voor hen die niet meer zelfstandig naar de kerk kunnen. Contactpersoon is Jos van den Broek (vz)

Gratis begeleiding parochianen Vlietstreek met financiële problematiek

Door de Coronacrisis kunnen mensen sneller in moeizaam financieel vaarwater terechtkomen. Bij forse schuldenproblematiek kan men in aanmerking komen voor gratis schuldhulpverlening bij de gemeente. In minder ernstige situaties kunnen parochianen van Vlietstreek en de Verrezen Christus met financiële problemen voor 2 soorten gratis hulpverlening terecht bij: een budgetcoach en/of een schuldhulpmaatje.

1) Budgetcoach/Budgetbegeleiding
Doel: een gezond evenwicht krijgen tussen inkomsten en uitgaven met aandacht voor individuele wensen en behoeften. Soms zijn een of twee gesprekken voldoende; in andere gevallen is een traject nodig om echt resultaat te bereiken. In alle gevallen is motivatie en actief mee willen doen van essentieel belang. Een traject met begeleiding besteedt achtereenvolgens aandacht aan (1) Inzicht krijgen in alle inkomsten en uitgaven (2) Leren kiezen en budgetdoelen stellen → gezamenlijk budgetplan opstellen (3) Budgetplan stapsgewijs uitvoeren (4) Evaluatie / nazorg.

U kunt terecht voor vragen, informatie of aanmelding bij Josine van der Koogh (ruime ervaring als budgetcoach, nu gepensioneerd) tel. 070 3867658 of budgetadviesbureau@gmail.com. Privacy gewaarborgd (beroepsgeheim).

2) Schuldhulpmaatje
Schuldhulpmaatjes zijn vrijwillige hulpverleners die mensen helpen die in de schulden dreigen te raken of al in een schuldsaneringstraject zitten. Een Schuldhulpmaatje helpt o.a. bij: het openen van de post, ordenen van rekeningen, maken van overzicht van inkomsten en uitgaven, het opstellen van een budgetplan, het aanvragen van vrijstelling gemeentelijke belastingen enz. Een maatje helpt de cliënt inzicht te krijgen in zijn/haar financiële situatie en een weg te vinden in het sociale doolhof en zo nodig te begeleiden naar de gemeentelijke schuldhulpverlening.
Schuldhulpmaatjes hebben hiervoor een training gevolgd en zijn gecertificeerd. Jaarlijks worden zij bijgeschoold. Zij zijn in dienst van de Stichting Arm in Arm en ondersteunen alleen inwoners van Leidschendam-Voorburg. De privacy van de cliënten is gegarandeerd.

Informatie/aanmelding bij coördinatoren Schuldhulpmaatjes:
Jos van den Broek 064527126; josvndnbrk73@gmail.com en
Rob den Uijl 0653353927, robshm482@gmail.com