Doop Communie en Vormsel


Er is nog niks op deze pagina geplaatst.

Doop

Dopen is: ja zeggen tegen God en opgenomen worden in de gemeenschap van mensen die mee willen doen met God en -voor altijd weten en niet meer vergeten- ik ben een kind van God, Die mij roept in Gods Naam de ander tot zegen te zijn.

Eerste Communie

De Eerste Communie is: ja zeggen tegen Jezus die je roept in Zijn naam Brood en Beker te delen en samen Zijn Lichaam te zijn om te werken aan de wereld, waarvan Hij en wij dromen.

Vormsel

Vormen is: ja zeggen tegen de Goede Geest die wil wonen in jou: Gods Geest, de Geest die Jezus bezielde, de Geest met die sterke zachte krachten.

Die drie sacramenten horen, van oudsher onlosmakelijk bij elkaar!

Rolanda Correia

Doopvieringen: Voor een doopgesprek s.v.p. eerst contact opnemen met het parochiebureau.