Financiën


Ons gebouw moet in conditie blijven en daarvoor is een onderhoudscommissie. Alle activiteiten moeten we natuurlijk met elkaar financieren! Naast de collecte doen we dan ook een dringend beroep op iedereen om onze parochie financieel te steunen en het mogelijk te maken dat we gezond voortbestaan Contactpersoon is Fer Nieuweboer (penningm.)

Bankrekening voor kerkbijdragen NL89 INGB 0000 3808 89

Bankrekening voor overige giften NL64 INGB 0000 6265 55

Bankrekening voor gebedsintenties NL05 INGB 0004 0149 54

Schenken met volledige aftrek bij de belastingaangifte.

Sinds een aantal jaren kunnen schenkers aan goede doelen met een zg. Anbi-status zelf een periodieke schenking voor minimaal 5 jaar regelen zonder dat daar, zoals vroeger, een notaris aan te pas hoeft te komen. Het voordeel is dat het gehele geschonken bedrag aftrekbaar is. Er wordt dus niet eerst een percentage van het belastbare inkomen (1 % of minimaal € 60,-) op in mindering gebracht. Voor de kerkbijdrage aan de VC is deze manier van schenken zeer aan te bevelen. Bij https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf kunt u een aanvraagformulier downloaden. Hierop vult u o.a. de frequentie van uw gift en het bedrag in. Dit formulier stuurt u in 2-voud naar de parochie t.a.v. de penningmeester. De penningmeester vult het RSINnr. in (9855658 van de VC) en een transactienummer en stuurt het formulier terug. Deze twee nrs dienen bij de aangifte vermeld te worden. Voor meer info zie:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/hoeveel_aftrek