Gemeenschaps opbouw


Samen staan we sterk!

De kracht van een gemeenschap is de saamhorigheid, het gevoel dat je bij elkaar hoort en dat je het samen moet doen. Dat bij elkaar horen moet ondersteund en gevoed worden. Die taak is toevertrouwd aan alle mensen die zich inzetten voor de opbouw van de gemeenschap. Daar hoort bij de onderlinge communicatie onder, zoals het koffiedrinken na de viering en ons parochieblad ‘Opstand’ en deze website. Vanuit dit werkveld komen dus vele ontmoetingen tot stand, spontaan of georganiseerd. Het parochiebureau speelt daarin een belangrijke coördinerende rol. Contactpersoon is Ria van der Geest