Liturgie


Bijeen om te vieren

Onze parochie, gedragen door vrijwilligers, wil een open gemeenschap zijn die midden in de samenleving en vanuit een oecumenische perspectief op inspirerende wijze kerk wil zijn in verbondenheid met de katholieke wereldkerk. Onze parochie wil een lerende gemeenschap zijn, waarbij jong en oud betrokken worden. Om hieraan vorm te geven, werken wij volgens het model van de parochiecatechese, waarbij diaconie, liturgie en catechese hand in hand gaan: we zetten ons samen in voor de ander, dichtbij en veraf, dat verstevigt de onderlinge band en zo kun je van harte samen vieren (in allerlei vormen en op allerlei dagen). En waar betrokken wordt gevierd, staan ogen, oren en hart open en kan er worden geleerd. Waar het mensen iets doet, waar mensen worden geraakt, gebeurt er iets met ze. Het accent ligt daarbij dus duidelijk op ‘ervarend leren’. Wezenlijk voor het ervarend leren is het samen vieren. Daarom wordt er in onze parochie veel aandacht besteed aan allerlei vormen van vieren. Op de eerste zondag van de maand is er altijd een gezinsviering met name voor kinderen en hun ouders. Het kinderkoor "De Fonteintjes" zingt. De tweede zondag is er een woord- en communieviering. Op de derde zondag is er een Eucharistieviering. In beide vieringen zingt het gemengd koor "Cantemus". De vierde zondag is er een Leerhuis met Agapè (de vriendenmaaltijd) en als er een vijfde zondag is, is een woord- en gebedsviering. In iedere viering ligt het intentieboek achter in de kerk klaar. Daarin kunnen mensen vragen samen met hen te bidden voor wat hen bezig houdt. Zo wordt in het samenzijn lief en leed gedeeld. Per kwartaal is er een doopviering. Er zijn twee keer per jaar oecumenische vieringen. Aan de uitvaarten wordt grote persoonlijke zorg besteed. In dit werkveld zijn verschillende werkgroepen actief, zoals de werkgroep liturgie, de gezinsgroep, de koren, een bloemengroep en vele andere vrijwilligers. Contactpersoon is Frank van Blokland (vz)