Over de parochie


De werkwijze van de parochie is gericht op ervarend leren, waarbij catechese, diaconie en liturgie hand-in-hand gaan.

In de praktijk betekent dit dat we de activiteiten zo combineren, dat er sprake is van een gezamenlijk beleven, wellicht zelfs van een diepere (religieuze) ervaring en zo mogelijk een geloofservaring.

De parochie richt zich heel nadrukkelijk op de wijk Voorburg-West en heeft een goede relatie met de r.k. basisschool PIUS X in dezelfde wijk.

School en parochie organiseren samen de Eerste Communie. Aan de oecumene wordt actief invulling gegeven.

Dit gebeurde tot ca. 2013 samen met de protestants christelijke Fonteinkerk in de wijk.

Sinds deze kerk gesloten is en de gemeenschap ervan is toegetreden tot de nieuw gevormde Open Hof gemeente, is dit onze oecumenische partner.

De Verrezen Christus is een kerk met Stip, wat betekent dat we open staan voor ex-gedetineerden die een nieuw begin willen maken.

Er is een werkgroep voor individueel pastoraat die zorgt dat, daar waar het nodig is, mensen vanuit de parochie aandacht krijgen, telefonisch of middels een bezoekje, een kaartje of een bloemetje vanuit de zondagsviering.

Na de viering is er tijd voor ontmoeting tijdens het koffie drinken en niet zelden wordt er getrakteerd, omdat iemand iets te vieren heeft. Parochianen, ook die in zorginstellingen verblijven, worden zo nodig voor de vieringen opgehaald.

Binnen de parochie zijn diverse andere werkgroepen met vrijwilligers actief. Zij houden de parochie draaiend, bijvoorbeeld op gebied van liturgie, catechese, oecumene en gemeenschapsopbouw. Deze laatste werkgroep verzorgt ook het parochieblad Opstand. De financiƫle basis van de parochie is gezond.

De parochie van de Verrezen Christus bestond in 2015 vijfenvijftig jaar! Oorspronkelijk begon de parochie in de gymzaal van de basisschool PIUS X. Het huidige kerkgebouw kwam begin 1965 gereed en functioneert als basis voor alle activiteiten, zowel door de week als in het weekend.