Parochieblad en publicaties


Opstand

Redactieadres : Pr.Mariannelaan 60, 2275 BJ Voorburg 3876553

Redactieleden : Eugène den Elzen, Ria van der Geest, Paul van Velthoven, Marieke Vennegoor

Correspondenten : Claartje van der Grinten, Karin de Leeuw

Druk : Hans van den Hoek, Kees Ballering

E-mail adres : opstand@mail.com

Voor wie in ons parochieblad geïnteresseerd is en het niet ontvangt: stuur s.v.p. een mailtje naar bovenstaand adres. Dan zenden wij u de digitale versie toe.

Opstand jaargang 45 no 1
verschijnt 7 sept
inleggen 6 sept
kopij inleveren tot uiterlijk 30 aug

Opstand jaargang 45 no 2
verschijnt 26 okt
inleggen 25 okt
kopij inleveren tot uiterlijk 18 okt

Het parochieblad van de parochie heet Opstand. Het komt om de zeven weken uit.
Via het parochiebureau kunt u op de verzendlijst geplaatst worden.

“Woorden om te doen, werken aan een betere wereld, het leven vieren” Deze brochure geeft een goed beeld van onze parochie. Oorspronkelijk uitgegeven voor de Actie Kerkbalans 2008.

Het boek van samen - Oecumenisch, gebed, gedachten en gedichten.