Vrienden


Er is een groep mensen rondom de parochie van de Verrezen Christus die een vereniging Vrienden hebben opgericht met als doel het financieel ondersteunen van een katholieke, oecumenisch gerichte geloofsgemeenschap in Voorburg-West. Deze vereniging kent een eigen bestuur en heeft voor giften beschikbaar ING-rekening nummer: NL31 INGB 0002714395.