top of page

Inspiratiedag werkgroep vluchtelingen: love the stranger


De Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor haar Inspiratiedag op zaterdag 4 november 2023, in de Dominicuskerk Utrecht.


De Bijbel roept op om de vreemdeling lief te hebben. Tijdens de Inspiratiedag onderzoeken sprekers en deelnemers hoe de gemeente Utrecht en kerkelijke en maatschappelijke organisaties in Utrecht het antwoord op deze oproep vormgeven, juist voor de vreemdelingen die in de meest kwetsbare positie verkeren, namelijk mensen zonder papieren.


Welke mogelijkheden en kansen zijn er, welke spanningen en risico’s liggen op de loer? Hoe verhouden kerk en overheid zich en welke politieke uitdagingen zijn er, zeker in deze weken voor de Tweede Kamerverkiezingen? En kunnen deze ervaringen uit Utrecht ook toegepast worden elders in ons land? Love the stranger – heb de vreemdeling lief – is een inspirerende brochure van de Katholieke bisschoppenconferentie van Engeland en Wales. Het thema is ontleend aan Deuteronomium 10:19.


Dagthema: De Inspiratiedag van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken is bestemd voor ieder die geïnteresseerd is in de situatie van asielzoekers en migranten in ons land. In het bijzonder voor alle vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor een humane opvang van mensen in nood.


Programma: De dag biedt een gevarieerd en actief programma. Prof. dr. Thijs Tromp, hoogleraar Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, beschouwt het dagthema. Hij neemt u mee langs zijn denken tussen Bijbelse oproep en maatschappelijke werkelijkheid.


Predikante Marieke Sillevis interviewt twee mensen die ongedocumenteerd (geweest) zijn en in Utrecht leven: wat zijn hun ervaringen? Waarna wethouder Rachel Streefland, wethouder Asiel en Migratie en Maatschappelijke Opvang in Utrecht, vanuit haar perspectief vertelt over de aanpak in de stad.


Na de lunch is er een middagprogramma met workshops. Waaronder presentaties van de Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht en Villa Vrede, de dagopvang voor ongedocumenteerden.


Er is de mogelijkheid een bezoek te brengen aan STIL en De Wijkplaats. STIL biedt al 25 jaar individuele begeleiding aan mensen zonder verblijfsvergunning en probeert misstanden daarbij aan de kaak te stellen. Ook De Wijkplaats ligt binnen loopbereik vanuit de Dominicuskerk. Bij het Aanmeldloket aldaar, kunnen ongedocumenteerden terecht die geen recht hebben op Rijksopvang voor hulp en advies. Ze laten u graag zien wat dit in de praktijk inhoudt.


Deelname aan deze Inspiratiedag is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.Locatie: Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 Utrecht (vrij parkeren in omgeving)


Volledig programma en aanmelden via https://www.raadvankerken.nl/inspiratiedag2023


6 weergaven0 opmerkingen

Σχόλια


bottom of page