top of page

Nieuws uit Werkveld Diaconie


Eervol ontslag

Ik heb 23 jaar de werkgroep Diaconie vertegenwoordigd in de parochiebestuur/parochievergadering. Hiervoor heb ik dan ook diverse malen een aanstelling gekregen van de bisschop van Rotterdam. Afgelopen juni liep mijn laatste benoemingsperiode af en heb ik op een gezellige wijze met een drankje en een hapje bij Wim en Angelique van Dam thuis afscheid genomen. Op 17 augustus ontving ik een brief van de bisschop waarin staat dat hij mij eervol ontslag verleent als lid van het parochiebestuur van de parochie De Verrezen Christus.

Toen ik 23 jaar geleden lid werd van de werkgroep Diaconie werd ik tevens lid van de IPCI (Interparochiële Caritasinstelling). Ook daarvoor heb ik een benoeming gekregen van de bisschop die al meerdere keren is verlengd. Deze benoeming loopt nog anderhalf jaar. Hierdoor zal ik dan ook voorlopig nog betrokken blijven bij enkele diaconale activiteiten.


De IPCI heeft als doel om mensen die al dan niet buiten hun schuld in problemen zijn gekomen, te helpen voor zover dat mogelijk is. Om dat doel te bereiken is de IPCI vele jaren geleden een samenwerking aangegaan met de protestantse kerken en de gemeente. Dat heeft geleid tot het Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg. Van dit fonds ben ik thans de voorzitter.


Het Sociaal Fonds helpt inwoners van Leidschendam-Voorburg waarbij sprake is van een financiële noodsituatie en wettelijke voorzieningen geen uitkomst bieden.

Een aanvraag moet worden ingediend door een hulpverlenende instantie en de hulpvrager en de gift moet leiden tot een structurele oplossing.


De IPCI en de andere partners maken hiervoor jaarlijks een bedrag over aan het Sociaal Fonds. De IPCI kan dit uiteraard alleen doen door de opbrengst van de collectes voor de IPCI in de Sint Martinus, de Petrus en Paulus kerk en door de bijdrage van het parochiebestuur van de Verrezen Christus. Dat is dus een stukje van uw kerkbijdrage. U weet immers dat de VC nooit aparte collectes houdt.

De IPCI verzorgt daarnaast o.a. ook de kerstenveloppen voor mensen die al lange tijd van een minimum inkomen moeten rondkomen en betaalt de kerst- en de paasattenties die de leden van het Individueel pastoraat uitreiken aan een aantal parochianen


In 2022 heeft het Sociaal Fonds 68 aanvragen gekregen en er 58 toegekend.

In totaal is voor € 21.690, - uitgekeerd. De aanvragen betroffen o.a.

fietsen; energiekosten; inrichtingskosten woning; bedden met matras; witgoed; kleding; schoonmaakkosten; tandartskosten; medische kosten; aflossing van schulden; identiteitsbewijzen en boodschappenbonnen.


Jos van den Broek


3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page