top of page

Tarwe en onkruid…


Op 6 augustus jl. ging Han van den Broek voor in de woord- en gebedsviering. Hij schreef daarvoor een eigen hedendaagse versie van de parabel uit evangelie van die dag. De originele versie luidt (Mt. 13,24-30):


Het Koninkrijk der hemelen gelijkt op een man, die op zijn akker goed zaad had gezaaid; maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen.

Toen de halmen opgeschoten waren en vrucht hadden gezet, was ook het onkruid te zien. Nu gingen de knechten naar hun meester en zeiden hem:

“Heer, ge hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid? Hoe komt het dat er onkruid op staat?”

Hij antwoordde hun: “Dat is het werk van een vijand.”

De knechten zeiden tot hem: “Wilt ge dat we het bijeengaren?”

Maar hij zei: “Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart, de tarwe meetrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En met de oogsttijd zal ik de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bussels om te verbranden; maar slaat de tarwe op in mijn schuur.”


Han vertaalde hem zo:


Het Koninkrijk der hemelen gelijkt op een koningin, die uitstekende voorzieningen had bedacht voor de inwoners van haar land, opdat zij hun leven naar hun zin zouden kunnen inrichten. Maar in de nacht kwamen er vreemdelingen over de grenzen.

Toen de oorspronkelijke inwoners de volgende dag wakker werden, merkten zij dat er ineens ook vreemdelingen in hun land woonden. De oorspronkelijke inwoners gingen naar hun koningin en zeiden: “Wij hebben toch goede, eeuwenoude tradities in dit land? Nu zijn er vreemdelingen gekomen die zich niets gelegen laten liggen aan onze tradities. Zullen wij hen uitzetten?”

De koningin antwoordde: “Neen, wij zijn bang dat, als wij mensen

uitzetten, dit ten koste gaat van onze eigen normen en waarden. Laten

alle mensen in dit land samen optrekken en er iets goeds van proberen te maken. Wij zullen pas maatregelen nemen, als deze samenwerking geen vrucht draagt; dan geven wij een ieder wat hem toekomt!"


Han beklemtoonde dat dit zeker niet de enige hedendaagse versie van de parabel hoeft te zijn. Deze versie gaat toevallig over inwoners en vluchtelingen. Er zijn ook versies denkbaar over werkenden en werklozen, christenen en niet-christenen, stedelingen en boeren, buren en buren, enzovoort.


7 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page