top of page

Veertigdagentijd 2024

De tijd van Aswoensdag tot Paasmorgen, - de zondagen niet meegerekend - telt 40 dagen: de 40-dagentijd.

leder jaar kiezen wij daarvoor een thema dat wij in woord en beeld vorm geven. Voor dit jaar is dat:

 

'Leven, zoals bedoeld'

 

Vanuit dat algemene thema is voor elke viering een onderwerp gekozen, dat ook terug te herkennen is in de vormgeving en de bijpassende kaars die aan het begin van elke viering wordt ontstoken. Aan het einde van de viering wordt de kaars op zijn plaats gezet onder het zingen van het lied, zoals:

'Woorden van waarde een weg om te gaan, Jezus, Messias.’

 

Voor het totaalbeeld nog even alle vieringen op een rij:

 

14-02  Aswoensdag: 'Geroepen om te leven' 

in de geest van Jezus Messias.

In het besef dat we daartoe te weinig in

staat zijn gebleken, tekenen we ons

met de as van de verbrande palmtakjes.

 

 

18-02 1e zondag: 'De woestijn in'

We horen hoe voor Jezus de woestijn

een plaats van beproeving is,

een eenzame plek om na te denken

en om keuzes te maken. Daartoe worden

ook wij uitgedaagd.


25-02   2e zondag: 'Op de berg'

We gaan met Jezus de berg op,

naar daar waar hemel en aarde

elkaar raken en waar het goed

toeven is. Toch mogen we daar niet

blijven, want beneden moet het

gebeuren.


03-03  3e zondag: 'In de tempel' 

Vandaag horen we vertellen

hoe Jezus de woekeraars

met harde hand uit de tempel verdrijft,

omdat het geen plaats is om geld te

verdienen ten koste van,

maar een huis van gebed.

 

10-03  4e zondag: 'In gesprek'

Nikodemus twijfelt en gaat in het geheim

met Jezus in gesprek, want hij is een

farizeeër en lid van het Sanhedrin,

het Joodse hooggerechtshof,

dat Jezus het zwijgen wil opleggen.

 

 

17-03 5e zondag 'Te biecht gaan' (BOETEVIERING)

bij onszelf, samen nadenken over onze

vooroordelen, over wat niet goed is

geweest en hoe ook wij zijn aangewezen

op vergeving, maar ook over de vraag:

in hoeverre zijn wij bereid en in staat ook

de ander te vergeven.

 

 

24-03  Palmzondag: 'In optocht'

We lezen het verhaal over de intocht

van Jezus in Jeruzalem en horen hoe

de mensen in optocht achter Hem aan

gingen....maar voor hoelang?

Terwijl de kinderen met hun palmpasen

stokken door de kerk trekken, delen we

de nieuw gewijde palmtakjes uit.

 

Op Palmzondag gaan we de Goede Week in... een donkere week die uiteindelijk leidt naar het Licht.

 

Wat zou het fijn zijn om met velen te vieren!

Werkgroep Liturgie

19 weergaven0 opmerkingen

Σχόλια


bottom of page