top of page
ZH35bg.jpg

Onze missie

Ervarend leren, waarbij catechese, diaconie en liturgie hand-in-hand gaan.

De werkwijze van de parochie is gericht op ervarend leren, waarbij catechese, diaconie en liturgie hand-in-hand gaan.
In de praktijk betekent dit dat we de activiteiten zo combineren, dat er sprake is van een gezamenlijk beleven, wellicht zelfs van een diepere (religieuze) ervaring en zo mogelijk een geloofservaring.
De parochie richt zich heel nadrukkelijk op de wijk Voorburg-West en heeft een goede relatie met de basisschool Telescoop (voorheen PIUS X) in dezelfde wijk.
School en parochie organiseren samen de Eerste Communie.
Aan de oecumene wordt actief invulling gegeven. Dit gebeurde tot ca. 2013 samen met de protestants christelijke Fonteinkerk in de wijk. Sinds deze kerk gesloten is en de gemeenschap ervan is toegetreden tot de nieuw gevormde Open Hof gemeente, is dit onze oecumenische partner.
De Verrezen Christus is een kerk met Stip, wat betekent dat we open staan voor ex-gedetineerden die een nieuw begin willen maken.
Er is een werkgroep voor individueel pastoraat die zorgt dat, daar waar het nodig is, mensen vanuit de parochie aandacht krijgen, telefonisch of middels een bezoekje, een kaartje of een bloemetje vanuit de zondagsviering.
Na de viering is er tijd voor ontmoeting tijdens het koffie drinken en niet zelden wordt er getrakteerd, omdat iemand iets te vieren heeft. Parochianen, ook die in zorginstellingen verblijven, worden zo nodig voor de vieringen opgehaald.
Binnen de parochie zijn diverse andere werkgroepen met vrijwilligers actief. Zij houden de parochie draaiend, bijvoorbeeld op gebied van liturgie, catechese, oecumene en gemeenschapsopbouw. Deze laatste werkgroep verzorgt ook het parochieblad Opstand.
De financiële basis van de parochie is gezond.
De parochie van de Verrezen Christus bestond in 2020 zestig jaar! Oorspronkelijk begon de parochie in de gymzaal van de basisschool PIUS X. Het huidige kerkgebouw kwam begin 1965 gereed en functioneert als basis voor alle activiteiten, zowel door de week als in het weekend.

Nel van Drie

Voorganger

Nel van Drie is lange tijd onze voorganger en ook na haar pensionering blijft ze actief meewerken aan onze parochie. Zij is te bereiken via het parochiebureau.

Rolanda Correia - da Costa

Parochiecoördinator

Rolanda Correia is onze parochiecoördinator. Zij regelt, als een spin in het web, de activiteiten. Het is mogelijk met haar een kennismakingsgesprek te hebben, ook om te zien of de parochie De Verrezen Christus u aanspreekt. Zij is te bereiken via het parochiebureau of via par.verrezenchristus@planet.nl.

Parochie bureau

Op het parochiebureau is op werkdagen iemand aanwezig tussen 9.30 uur en 11.30 uur:

Telefoon 070 - 390 57 31

Adres: Fonteijnenburghlaan 36 2275 CZ VOORBURG.

E-mail:  par.verrezenchristus@planet.nl 

Het parochiebureau is onder meer bedoeld voor het opvangen van vragen en over de mogelijkheden voor doopvieringen, bruiloften of uitvaarten.

Bestuur

De parochianen worden, zoals gezegd, actief betrokken bij het beleid van de parochie.

Daarom hebben afgevaardigden van de verschillende werkvelden zitting in de parochievergadering (PV), naast een aantal “vrije” leden. Het bestuur van de PV vormt het parochiebestuur (PB), aangevuld met een of twee PV-leden.

Momenteel hebben zitting in de PV:

A. van der Helm

Parochie Administrator

Wim van Dam

vice-voorzitter PB en PV

Sabine Nieuweboer

secretaris PB en PV

Niels Lemmers

Penningmeester PB en PV

Maarten Camps

lid PB en PV

Geoff de Booij

Lid PB en PV

Irma van Oorschot

Lid PV (Werkgroep Liturgie)

Louise Wagenaar

Lid PV (Werkveld Catechese)

Claartje van der Grinten

Lid PV (Werkgroep Oecumene)

Marga Bertelink

Lid PV (Werkgroep Individueel Pastoraat)

Ria van der Geest

Toehoorder namens

Redactie Opstand

Rolanda Correia

Toehoorder als

Parochiecoördinator

Parochie Journaal

Wanneer ik dit parochiejournaal schrijf, is het zondag “Laetare” ook wel halfvasten genoemd. Laetare is een andere naam voor de Vierde Zondag van de Veertigdagentijd van de Romeinse ritus van de Katholieke Kerk. Deze zondag markeert het midden van de veertigdaagse periode. Pasen staat dus bijna voor de deur. Maar voordat we het daar over gaan hebben blik ik even met u terug naar de laatste periode.

 

Op zondag 28 januari was het aan Eugène en mij om het leerhuis voor te bereiden. In hoofdstuk 3 van het 3de deel van het boek “Het verhaal gaat…” van Nico ter Linden, lazen we hoe Gideon een groep Midjanieten achtervolgt die zijn gevlucht. Onderweg riep hij de steun in van andere Joodse groepen. Die waren echter niet bereidwillig en toonden geen solidariteit met hun Joodse broeders in de strijd met de onoverwinnelijk ingeschatte Midjanieten. En dan zien we helaas dat Gideon zichzelf steeds belangrijker gaat vinden. Hij wordt van ‘redder’ een ‘dictator’. Het verhaal leek wel het huidige 8 uur journaal zoals Eugène dat mooi vergeleek aan het begin van zijn reflectie. Het was een interessante viering.

 

Dinsdag 30 januari kwamen de nieuwe communicanten (7) voor het eerst samen om elkaar te ontmoeten. Ze leerden elkaar kennen zodat ze bij het voorstellen geen vreemden voor elkaar waren. Het voorstellen gebeurde op zondag 4 februari. De nieuwe communicanten werden door de communiegroep van vorig jaar “de Koeriers” voorgesteld aan de parochianen. Zij gaan de komende periode onder begeleiding van juf Marijke werken aan het communieproject. Op 16 juni zullen zij dan hun eerste communie doen. Na de viering had het kinderkoor een uitje.

 

Woensdag 14 februari was het Aswoensdag en startte de 40-dagentijd met dit jaar als thema “Leven, zoals bedoeld”. De palmtakken die vorig jaar uitgedeeld waren op Palmzondag werden ingeleverd. Deze werden tijdens de viering verbrand en van die as kregen alle aanwezigen een askruisje getekend op het voorhoofd. We konden in de viering rekenen op veel hulp. Cantemus zorgde voor de zang en veel kinderen waren aanwezig om mee te helpen in de viering door bijvoorbeeld te lezen of bij de rituelen. Het was een mooie viering.

Zondag 11 februari was de eerste zondag van de 40-dagentijd waar Nel voorging in de viering met medewerking van een aantal leden van het parochiebestuur. Aan het begin van de viering kregen we het verdrietige nieuws dat Tosca Altena was overleden. Zij was een graag geziene parochiaan bij ons in de parochie. Vorig jaar juni vierde ze haar 100ste verjaardag met eerst een viering in de kerk en daarna een feestje met parochianen en andere gasten bij Agora. Vrijdag 16 februari namen wij afscheid van haar in een viering zoals zij het zelf heeft gewild. Mevrouw Altena had geen kinderen maar had nichten en neven die voor haar zorgden en één neef die specifiek alles voor haar regelde. Hij bedankte de parochie die altijd voor haar klaarstond en haar een plek gaf waar ze altijd graag kwam en zich thuis voelde. Wij zullen Tosca heel erg gaan missen.

 

Tijdens de 40-dagentijd wordt er elke woensdag een oecumenische soepmaaltijd georganiseerd samen met de leden van de Koningkerk.

Het geld dat wordt uitgespaard door samen soep te eten, wordt gedoneerd aan een goed doel. Dat is dit jaar het doel van de Vastenactie: waterputten in Zimbabwe. Voor het programma en meer informatie verwijs ik u naar de maandagenda of de website.

 

In de tweede zondag van de 40-dagentijd, op 18 februari, ging Pater Tiny Thomassen voor in de viering. Hij nam ons mee in een inspirerende viering. We hoorden hoe voor Jezus de woestijn een plaats van beproeving is, een eenzame plek om na te denken en om keuzes te maken. Daartoe worden ook wij uitgedaagd. Na de viering was het eerste koffiegesprek georganiseerd door het parochiebestuur over de toekomst van de parochie. Elders in deze Opstand leest u daarvan een verslag.

 

Nel ging voor op de derde zondag van de 40- dagentijd wat op 25 februari was. We gingen met Jezus de berg op, naar daar waar hemel en aarde elkaar raken en waar het goed toeven is. Toch mogen we daar niet blijven, want beneden moet het gebeuren.

Vrijdag 1 maart organiseerde Ole Wittich namens de stuurgroep catechese een filmavond waar de film “The Quiet Girl” werd getoond.

 

Zondag 3 maart was er gezinsviering. We hoorden het verhaal hoe Jezus de woekeraars met harde hand uit de tempel verdrijft, omdat het geen plaats is om geld te verdienen ten koste van, maar een huis van gebed. Ook stonden we stil bij de Tien Woorden – oftewel de Tien geboden. Na de viering was het tweede koffiegesprek.

 

Onze trouwe vrijwilligers zorgden ervoor dat op woensdag 6 maart de kerk schoongemaakt werd. Wat zijn we dankbaar dat we op deze groep kunnen rekenen.

 

Zondag 10 maart was de vierde zondag van de 40-tijd en weer een eucharistieviering met pater Tiny. In zijn overdenking legde hij een link tussen de Babylonische ballingschap en het lied dat het koor zong: “Als God ons thuis brengt, dat zou een droom zijn”.

 

Er gebeurde dus veel in de afgelopen tijd. De komende periode zal het ook niet rustig zijn. Woensdag 20 maart zijn alle kinderen welkom om Palmpasenstokken te komen maken voor de Palmpasenviering die op zondag 24 maart is. Hierna start de Goede Week met vieringen op Witte donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake op zaterdag 30 maart. Zondag 31 maart is het Pasen. Voor de tijden van de vieringen verwijs ik naar de maandagenda. Na de Paasviering mogen de kinderen paaseieren zoeken in de tuin.

De communicanten hebben samen met hun gezin een soepmaaltijd op 24 maart. Maandag 15 april is de volgende ouderbijeenkomst van de communiegroep en vrijdag 19 april is de volgende filmavond.

 

Ik wens u een goede bezinning met voortzetting van de 40-dagentijd en alvast een fijne Pasen.

 

Rolanda Correia – da Costa

10 maart 2024

bottom of page