top of page
ZH35bg.jpg

Onze missie

Ervarend leren, waarbij catechese, diaconie en liturgie hand-in-hand gaan.

De werkwijze van de parochie is gericht op ervarend leren, waarbij catechese, diaconie en liturgie hand-in-hand gaan.
In de praktijk betekent dit dat we de activiteiten zo combineren, dat er sprake is van een gezamenlijk beleven, wellicht zelfs van een diepere (religieuze) ervaring en zo mogelijk een geloofservaring.
De parochie richt zich heel nadrukkelijk op de wijk Voorburg-West en heeft een goede relatie met de basisschool Telescoop (voorheen PIUS X) in dezelfde wijk.
School en parochie organiseren samen de Eerste Communie.
Aan de oecumene wordt actief invulling gegeven. Dit gebeurde tot ca. 2013 samen met de protestants christelijke Fonteinkerk in de wijk. Sinds deze kerk gesloten is en de gemeenschap ervan is toegetreden tot de nieuw gevormde Open Hof gemeente, is dit onze oecumenische partner.
De Verrezen Christus is een kerk met Stip, wat betekent dat we open staan voor ex-gedetineerden die een nieuw begin willen maken.
Er is een werkgroep voor individueel pastoraat die zorgt dat, daar waar het nodig is, mensen vanuit de parochie aandacht krijgen, telefonisch of middels een bezoekje, een kaartje of een bloemetje vanuit de zondagsviering.
Na de viering is er tijd voor ontmoeting tijdens het koffie drinken en niet zelden wordt er getrakteerd, omdat iemand iets te vieren heeft. Parochianen, ook die in zorginstellingen verblijven, worden zo nodig voor de vieringen opgehaald.
Binnen de parochie zijn diverse andere werkgroepen met vrijwilligers actief. Zij houden de parochie draaiend, bijvoorbeeld op gebied van liturgie, catechese, oecumene en gemeenschapsopbouw. Deze laatste werkgroep verzorgt ook het parochieblad Opstand.
De financiële basis van de parochie is gezond.
De parochie van de Verrezen Christus bestond in 2020 zestig jaar! Oorspronkelijk begon de parochie in de gymzaal van de basisschool PIUS X. Het huidige kerkgebouw kwam begin 1965 gereed en functioneert als basis voor alle activiteiten, zowel door de week als in het weekend.

Kids in Church

Nel van Drie

Voorganger

Nel van Drie is lange tijd onze voorganger en ook na haar pensionering blijft ze actief meewerken aan onze parochie. Zij is te bereiken via het parochiebureau.

Rolanda Correia

Parochiecoördinator

Rolanda Correia is onze parochiecoördinator. Zij regelt, als een spin in het web, de activiteiten. Het is mogelijk met haar een kennismakingsgesprek te hebben, ook om te zien of de parochie De Verrezen Christus u aanspreekt. Zij is te bereiken via het parochiebureau of via par.verrezenchristus@planet.nl.

Parochie Journaal

Wat vliegt de tijd voorbij. In mijn laatste journaal was de zomervakantie net voorbij en nu staat de herfstvakantie al voor de deur. Buiten kunnen we aan het temperatuur nog niet merken dat het herfst is, het is nog best warm voor deze tijd van het jaar. Na een zomer met veel regen is dat nu best wel even lekker. Het lijkt nog ver weg maar over 2 maandjes staat Kerst alweer voor de deur. Maar voordat we het daarover gaan hebben blik ik even met u terug naar de afgelopen periode.

 

Zondag 27 augustus was het eerste leerhuis na de zomervakantie. Dit werd door Eugenie en Peter Duindam voorbereid.

Het boek van Nico ter Linden dat nu behandelt wordt, bevat lastige teksten. Dit komt mede doordat het teksten zijn die vrij onbekend zijn en nauwelijks in het liturgisch rooster voorkomen. Dus is het goed dat wij ze leren kennen via het leerhuis. Maar het is ook knap dat de voorgangers van het leerhuis telkens hun best doen om de teksten te verduidelijken want dat is niet altijd een makkelijke klus.

 

Zondag 3 september was er gezinsviering. Iedereen was weer terug van vakantie dus stond ook het kinderkoor weer klaar om te zingen. We stonden stil bij het starten van een nieuw jaar. Niet alleen op school maar ook in de parochie. Het uitje van het kinderkoor dat op deze dag zou plaatsvinden is verplaatst naar 4 februari. Wat er precies gaat gebeuren is nog een verrassing. Het kinderkoor krijgt bij elke gezinsviering een stukje van een puzzel. Wanneer de puzzel compleet is, krijgen de kinderen een extra verassing. Het was een mooie en inspirerende viering.

Woensdag 6 september werd de kerk schoongemaakt door onze trouwe vrijwilligers.

 

Maandag 11 september hadden de Koeriers hun eerste activiteit als jeugdgroep. Zij deden op 18 juni eerste communie en mochten nu voor de eerste keer als jeugdgroep samen komen. Traditiegetrouw is de eerste activiteit een speurtocht in de kerk. Er worden liturgische spullen in de kerk verstopt die zij mogen gaan zoeken, daarna wordt uitgelegd waar de spullen voor gebruikt worden. Aan het einde wordt de wierook aangestoken en dat vinden de kinderen altijd leuk. En na een lekker koekje/snoepje en iets te drinken was het tijd om naar huis te gaan.

Zondag 17 september was er eucharistieviering waarin pater Tiny Thomassen voor ging. Tevens was het de start van de vredesweek. Nel had hiervoor een gebedskaart gemaakt zodat er thuis ook aandacht was voor de vredesweek.

Op zondag 24 september was er weer een leerhuis met Agapè dat verzorgd werd door Matthijs Smeele en Ginevra Delfini. Ook zij hadden dit goed voorbereid.

 

Vrijdag 29 september stonden twee activiteiten op de planning. De Vertellers gingen gezellig bowlen, daar schrijf ik verderop uitgebreid over en voor de volwassenen was er een filmavond waar de film “Retour en Bourgogne” werd getoond.

 

Zondag 1 oktober was het feest. We vierden voor de 62ste keer parochiedag. Wat zijn wij dankbaar voor alle hulp die wij gekregen hebben. Zowel van oud als van jong. Er is gebakken, gekookt, gerepeteerd, ingekocht etc. om er een mooie dag van te maken en dat is zeker gelukt! Graag wil ik iedereen bedanken die een steentje bijgedragen heeft maar ook iedereen die aanwezig was om gezellig samen te zijn.

En op woensdag 4 oktober werd de kerk opnieuw schoongemaakt. Na de parochiedag was dit wel nodig. Fijn dat wij hier een groepje trouwe vrijwilligers voor hebben maar meer hulp is welkom. De oproep hiervoor op zondag had succes want er was een nieuwe “schoonmaakster”: de moeder van het dopelingetje van 8 oktober.

 

Op die zondag werd Hubert Krzeszowski (10 maanden oud) gedoopt in de viering. Wij verwelkomden hem, zijn ouders, broertje en verdere (Poolse) familie en vrienden in onze gemeenschap. Het was een bijzondere viering waarin Ewa Camps als vertaalster optrad en aan Hubert het zout mocht toedienen. De ouders hadden een speciale Poolse doopkaars met fraaie versiering meegebracht.

 

Dat was dan het einde van de zomerperiode. Wat kunt u de komende periode verwachten? Op donderdag 2 november vieren wij Allerzielen waarbij we onze dierbare overledenen herdenken. Woensdag 8 november mogen de kinderen lampionnen maken voor Sint Maarten. Zaterdag 11 november is dan de lampionnentocht. In het weekend van 11 en 12 november zamelen we in voor de voedselbank. Dit doen we trouwens ook op de eerste zondag van de maand bij de gezinsviering. Zondag 12 november is er een oecumenische viering in de VC, samen met de leden van de Koningkerk. De jongeren hebben een activiteit op 17 november en de jeugdgroepen op 16 en 23 november. Er is dus de komende tijd veel te beleven. Voor meer informatie verwijs ik u naar de maandagenda.

 

Ik wens u een fijne herfstperiode.

 

Rolanda Correia

15 oktober 2023

Parochie bureau

Op het parochiebureau is op werkdagen iemand aanwezig tussen 9.30 uur en 11.30 uur:

telefoon 070 - 390 57 31 Adres: Fonteijnenburghlaan 36 2275 CZ VOORBURG.

E-mail:  par.verrezenchristus@planet.nl 

Het parochiebureau is onder meer bedoeld voor het opvangen van vragen en over de mogelijkheden voor doopvieringen, bruiloften of uitvaarten.

Bestuur

De parochianen worden, zoals gezegd, actief betrokken bij het beleid van de parochie.

Daarom hebben afgevaardigden van de verschillende werkvelden zitting in de parochievergadering (PV), naast een aantal “vrije” leden. Het bestuur van de PV vormt het parochiebestuur (PB), aangevuld met een of twee PV-leden.

Momenteel hebben zitting in de PV:

A. van der Helm

Parochie Administrator

Wim van Dam

vice-voorzitter PB en PV

Sabine Nieuweboer

secretaris PB en PV

Niels Lemmers

Penningmeester PB en PV

Maarten Camps

lid PB en PV

Geoff de Booij

Lid PB en PV

Irma van Oorschot

Lid PV (Werkgroep Liturgie)

Ria van der Geest

Lid PV (namens redactie Opstand)

Claartje van der Grinten

Lid PV (Werkgroep Oecumene)

Marga Bertelink

Lid PV (Werkgroep Individueel Pastoraat)

Louise Wagenaar

Lid PV (Werkveld Catechese)

Rolanda Correia

Parochiecoördinator

bottom of page