top of page

Liturgie

Liturgie.webp

Onze parochie, gedragen door vrijwilligers, wil een open gemeenschap zijn die midden in de samenleving en vanuit een oecumenische perspectief op inspirerende wijze kerk wil zijn in verbondenheid met de katholieke wereldkerk. Onze parochie wil een lerende gemeenschap zijn, waarbij jong en oud betrokken worden. Om hieraan vorm te geven, werken wij volgens het model van de parochiecatechese, waarbij diaconie, liturgie en catechese hand in hand gaan: we zetten ons samen in voor de ander, dichtbij en veraf, dat verstevigt de onderlinge band en zo kun je van harte samen vieren (in allerlei vormen en op allerlei dagen). En waar betrokken wordt gevierd, staan ogen, oren en hart open en kan er worden geleerd. Waar het mensen iets doet, waar mensen worden geraakt, gebeurt er iets met ze. Het accent ligt daarbij dus duidelijk op ‘ervarend leren’. Wezenlijk voor het ervarend leren is het samen vieren. Daarom wordt er in onze parochie veel aandacht besteed aan allerlei vormen van vieren.


Op de eerste zondag van de maand is er altijd een gezinsviering met name voor kinderen en hun ouders. Het kinderkoor "De Fonteintjes" zingt. De tweede zondag is er een woord- en communieviering. Op de derde zondag is er een Eucharistieviering. In beide vieringen zingt het gemengd koor "Cantemus". De vierde zondag is er een Leerhuis met Agapè (de vriendenmaaltijd) en als er een vijfde zondag is, is er een woord- en gebedsviering. In iedere viering ligt het intentieboek achter in de kerk klaar. Daarin kunnen mensen vragen samen met hen te bidden voor wat hen bezig houdt. Zo wordt in het samenzijn lief en leed gedeeld. Per kwartaal is er een doopviering. Er zijn twee keer per jaar oecumenische vieringen. Aan de uitvaarten wordt grote persoonlijke zorg besteed.

In dit werkveld zijn verschillende werkgroepen actief, zoals de werkgroep liturgie, de gezinsgroep, de koren, een bloemengroep en vele andere vrijwilligers.

Contactpersoon is Hans van Rijn

Pastoraat

De werkgroep Pastoraat zorgt, waar nodig, dat mensen vanuit de parochie aandacht krijgen, via bezoek, post of telefoon. Op werkdagen is het parochiebureau geopend tussen 9.30 en 11.30 uur. Gastvrouwen en –heren zorgen ervoor dat u er terecht kunt voor een bezoekje, een gesprek, informatie of het doorgeven van (telefonische) boodschappen. Omdat veel ouderen wel wat extra aandacht kunnen gebruiken, wordt er bijna elk kwartaal een bijeenkomst georganiseerd, waarin de onderlinge ontmoeting voorop staat. Het jaarlijkse uitje, waarbij de ouderen met een bus vertrekken is altijd een hoogtepunt.
Contactpersoon is Marga Bertelink

Indivueel pastoraat.png
ENG_wcc_11th_poster2022_E-1-730x410.jpg

Oecumene

Werken aan en betere wereld zien wij als opdracht van elke christen. Daaraan wordt in onze gemeenschap en ook in ons parochieblad ruim aandacht besteed. We proberen te delen in zorgen wereldwijd en hebben daarvoor al jarenlang contact met enkele doelen, zoals Mulo in Kongo; Elf Gasha Kinderwoonboerderij in Debre Markos, Ethiopië en de stichting Kinderhulp in Togo. De werkgroep oecumene organiseert ook de oecumenische vieringen, die we samen met de Open Hof gemeente over en weer organiseren: als we samen vieren is de andere kerk gesloten. De werkgroep organiseert de soepmaaltijden tijdens de vastenperiode.
Contactpersoon is Claartje van der Grinten of Bart Dijkstra

Catechese2.png

Catechese

Ervarend leren staat bij de catechese, met name in het jeugd- en jongerenwerk, voorop. Vanuit een belevenis kun je - als je er iets van leert - een ervaring rijker worden. Wanneer daarbij diepere gevoelens worden geraakt, spreken we van een religieuze ervaring. Wordt daarbij God ter sprake gebracht, dan groeit deze uit tot een geloofservaring. En om die geloofservaring gaat het. Vandaar dat in onze parochie diaconie, catechese en liturgie hand in hand gaan. Juist in deze combinatie ligt de kracht van het raken. Er wordt heel veel aandacht besteed aan de catechese voor jeugd en jongeren. Natuurlijk besteden we ook veel aandacht aan catechese voor volwassenen, tijdens de voorbereiding op de doop, de communie en het vormsel of tijdens speciale ouder- of bijbelavonden.
Contactpersoon is Louise Wagenaar

images_edited.jpg

Gemeenschapopbouw

De kracht van een gemeenschap is de saamhorigheid, het gevoel dat je bij elkaar hoort en dat je het samen moet doen. Dat bij elkaar horen moet ondersteund en gevoed worden. Die taak is toevertrouwd aan alle mensen die zich inzetten voor de opbouw van de gemeenschap. Daar hoort bij de onderlinge communicatie onder, zoals het koffiedrinken na de viering en ons parochieblad ‘Opstand’ en deze website. Vanuit dit werkveld komen dus vele ontmoetingen tot stand, spontaan of georganiseerd. Het parochiebureau speelt daarin een belangrijke coördinerende rol. Contactpersoon is Ria van der Geest

Diaconie

Naast persoonlijke aandacht en zorg is er natuurlijk ook materiële zorg nodig voor mensen in de eigen wijk Voorburg-West en ook daarbuiten. Voor de diaconie in eigen wijk werken wij al jaren samen met de andere parochiële charitasinstellingen van Leidschendam en Voorburg. Aanvragen voor materiële en/of financiële hulp dienen wij in bij de Interparochiële Charitatieve Instelling, de IPCI, die uiterst zorgvuldig en diskreet bekijkt of en hoe we kunnen helpen. De werkgroep diaconie werkt ook aan de jaarlijkse voedsel inzameling voor een kerstpakket via de voedselbank. Daarnaast regelt de werkgroep vervoer van en naar de kerk, voor hen die niet meer zelfstandig naar de kerk kunnen.
Contactpersoon is Jos van den Broek

Diaconie1.png
bottom of page