top of page

Financiën

Ons gebouw moet in conditie blijven en daarvoor is een onderhoudscommissie.

Alle activiteiten moeten we natuurlijk met elkaar financieren!

Naast de collecte doen we dan ook een dringend beroep op iedereen om onze parochie financieel te steunen en het mogelijk te maken dat we gezond voortbestaan.

U kunt gebruik maken van de volgende bankrekeningen:

Bankrekening voor kerkbijdragen NL89 INGB 0000 3808 89

Bankrekening voor overige giften NL64 INGB 0000 6265 55

Bankrekening voor gebedsintenties NL05 INGB 0004 0149 54

Schenken met volledige aftrek bij de belastingaangifte.

Sinds een aantal jaren kunnen schenkers aan goede doelen met een zogenaamde ANBI-status zelf een periodieke schenking voor minimaal 5 jaar regelen zonder dat daar, zoals vroeger, een notaris aan te pas hoeft te komen. Het voordeel is dat het gehele geschonken bedrag aftrekbaar is. Er wordt dus niet eerst een percentage van het belastbare inkomen (1 % of minimaal € 60,-) op in mindering gebracht. Voor de kerkbijdrage aan de VC is deze manier van schenken zeer aan te bevelen. Bij de Belastingdienst kunt u een aanvraagformulier downloaden (hieronder vind u de link). Hierop vult u o.a. de frequentie van uw gift en het bedrag in. Dit formulier stuurt u in tweevoud naar de parochie t.a.v. de penningmeester. De penningmeester vult het RSINnr. in (9855658 van de VC) en een transactienummer en stuurt het formulier terug. Deze twee nummers dienen bij de aangifte vermeld te worden. Voor meer info zie:

Vrienden

van de Verrezen Christus

Er is een groep mensen rondom de parochie van de Verrezen Christus die een vereniging Vrienden hebben opgericht met als doel het financieel ondersteunen van een katholieke, oecumenisch gerichte geloofsgemeenschap in Voorburg-West. Deze vereniging kent een eigen bestuur en heeft voor giften beschikbaar ING-rekening nummer: NL31 INGB 0002714395.

bottom of page